k5397-5

Fermieri, grăbiţi-vă! 7 noiembrie, termenul – limită în agricultura ecologică

Fermierii – persoane fizice sau juridice – mai au foarte puţin timp pentru a depune dosarele prin care să solicite ajutorul specific în agricultura ecologică. Termenul limită este 7 noiembrie 2014.

Sumele alocate, potrivit noilor reglementări în vigoare sunt următoarele: 1.180 lei pe exploataţie pentru fermele care au între 0,30 şi 5 hectare şi 845 lei pe exploataţie pentru cele cuprinse între 5,1 şi 20 de hectare.

Dosar
Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente: copie după actul de identitate al titularului exploataţiei sau împuternicitului; copie după certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;copii ale documentelor care fac dovada folosinţei terenului; copii ale fişelor de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respectiv, din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar şi o copie a contractului încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, acreditat pe teritoriul Uniunii Europene şi aprobat de MADR.

Libris.ro
În plus, solicitantul va trebui să obţină o notificare emisă de către organismul de inspecţie şi certificare, prin care să ateste faptul că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare şi că beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv.
De asemenea, e nevoie de un certificat de producător, emis în condiţiile legilor în vigoare.

sursa: www.agroinfo.ro/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>